Scholieren Kinderrechtendebat

Haagse raadzaal maakt op 20 nov. plaats voor het Scholieren Kinderrechtendebat

Tien Haagse middelbare scholen gaan op 20 november in de Haagse raadzaal debatteren over kinderrechten, die zijn neergelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. In dit verdrag staan alle rechten van kinderen opgesomd, zoals “Elk kind recht heeft op bescherming tegen kindermishandeling”.

Bijzonder is dat de deelnemers zelf kind zijn en debatteren over de hen toegekende rechten. Op 20 november spreken de scholieren zich o.a. uit over de vraag of ze vinden dat kinderen recht hebben op een bijzondere curator bij huiselijk geweld.

In de jury zitten kinderrechters, studenten, jongeren, advocaten, de Haagse jeugdombudsvrouw en anderen die te maken hebben met kinderrechten.

Het Scholieren Kinderrechtendebat wordt georganiseerd door de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel kunnen kinderen gratis en anoniem terecht als ze vragen hebben over hun rechten, bijvoorbeeld als ze te maken hebben met huiselijk geweld of mishandeling.

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar de finale-debatten van het Scholieren Kinderrechtendebat in de Haagse raadzaal van 14.45-15.45 uur of kijk naar onze livestream van het Kinderrechtendebat op onze Facebookpagina!