Blog

Artikel 24 van het Kinderrechtenverdrag 

In artikel 24 van het Kinderrechtenverdrag (officieel: Verdrag Inzake de Rechten van het Kind) staat dat alle landen die het verdrag hebben getekend ervoor moeten zorgen dat kinderen de beste zorg krijgen die er mogelijk is in dat land. Nederland heeft dit verdrag ook getekend! 
 
In Nederland heeft dus elk kind het recht om naar de dokter te gaan als hij of zij ziek is. Nederland moet zijn uiterste best doen dat dit ook echt gebeurt. Daarom zijn er in Nederland speciale kinderziekenhuizen waar dokters zijn die alles weten van het genezen van kinderziektes! 
 
Ook moet Nederland er alles aan doen om ziektes te voorkomen. Er moet gezorgd worden voor schoon drinkwater, goede voeding en dat er zo min mogelijk milieuverontreiniging is.  
 
Omdat het in arme landen moeilijker is om goede zorg te regelen voor kinderen, moet Nederland deze landen zo veel mogelijk helpen. Op deze manier kunnen er zoveel mogelijk kinderen op de hele wereld rekenen op goede gezondheidszorg!  

 
 

Kan je een achternaam veranderen?

 

Het antwoord is simpel: ja dat kan! Bijvoorbeeld wanneer de naam onfatsoenlijk is, je ouders gescheiden zijn of wanneer je veel psychische hinder ondervindt van je achternaam.

 

Het veranderen van je achternaam is best wel moeilijk, hier zijn regels voor. Wanneer je niet aan de regels voldoet, kun je je achternaam niet veranderen. Tot je achttiende kan je niet zelf verzoeken om je achternaam te veranderen. Dat moet degene doen die gezag over jou heeft, bijvoorbeeld je ouders. Als je volwassen bent, kan je zelf een verzoek doen om je achternaam te veranderen. Dit moet je doen bij Justis. Dat is de organisatie die hierover mag beslissen namens de minister van Rechtsbescherming.

Het veranderen van je achternaam kost wel wat: namelijk 835,- euro. Als je aanvraag wordt afgewezen of als je van gedachten verandert, krijg je je geld niet terug.

 

Als je vragen hebt over jouw recht op het veranderen van je achternaam kan je gratis terecht bij de Jongerenrechtswinkel. Je kunt ons bereiken via whatsapp: 06 - 5555 1 444, mail: [email protected] of telefoon: 070 - 204 204 2.

Sociale fondsen

Niemand vindt het leuk als kinderen niet bij een sportvereniging kunnen omdat de ouders hiervoor te weinig geld hebben. Daarom is er in het Kinderrechtenverdrag geschreven dat de Nederlandse overheid verplicht is om kinderen te helpen waarvan de ouders niet of weinig geld hebben. De Stichting Leergeld regelt dit in Den Haag. De hulp kan bestaan uit betaling van de contributie van de sportclub of sportkleding. Of een computer om je huiswerk op te maken. Maar ook het organiseren van bijvoorbeeld een straatvoetbaltoernooi.