Jaarlijks 28.504 minderjarige verdachten gehoord door de politie

Bij de presentatie van het Jaarbericht Kinderrechten door Unicef en Defence for Children bleek dat er in 2017 bijna dertigduizend minderjarige verdachten zijn gehoord door de politie.
Dat is heel veel zou je zeggen, maar in 2012 waren het er zelfs meer dan 50.000!

En in totaal werden er het afgelopen jaar 5.352 minderjarigen in verzekering gesteld (vastgehouden in de politiecel). Zie voor het verschil tussen vasthouden voor verhoor en inverzekeringstelling onze facebookpagina: