Nieuws

Nieuws

Milieuzone Den Haag

Den Haag krijgt een milieuzone voor oude brommers en snorfietsen op benzine. Tweetakt voertuigen en zeer vervuilende viertakt bromfietsen van voor 1 januari 2011 zijn vanaf 1 december 2020 verboden om te besturen in de hele gemeente. Alle voertuigen die na 1 januari 2011 zijn ingeschreven in het kentekenregister zijn niet verboden om te besturen.

De milieuzone geldt alleen binnen de gemeente Den Haag! In Rijswijk of Leidschendam-Voorburg zal geen milieuzone gelden. Ook Ypenburg valt onder Den Haag. Je mag als je in Rijswijk of Leidschendam-Voorburg woont straks niet meer met een oude tweetakt brommer Den Haag inrijden.

Tweetakt brommers

Een voorbeeld van zo’n tweetakt brom- of snorfiets is de befaamde Tomos. Een Tomos die voor 1 januari 2011 is ingeschreven in het kentekenregister zal dus verboden worden. Een nieuwe tweetakt brommer mag nog wel de weg op.

Keuring viertakt

Elke viertakt brommer of snorfiets die voor 1 januari 2011 is ingeschreven in het kentekenregister zal gekeurd moeten worden. Met het keuringsbewijs kan je vanaf 1 juli 2020 ontheffing aanvragen. Deze ontheffing is een bewijs dat het voertuig binnen de milieuzone gebruikt mag worden. De ontheffing kost eenmalig 30 euro en blijft altijd geldig. Ook als je het voertuig verkoopt, dan draag je ook automatisch deze ontheffing over.

Ontheffing medische redenen en de historische brom- of snorfiets

Heb je een oude tweetakt en kan je om medische redenen niet op de fiets of met het OV, dan kan je ook een ontheffing aanvragen. Medische ontheffing kost 10 euro en kan je aanvragen bij de GGD.

Ben je een bromfietsfanaat en heb je een oldtimer, een bromfiets van 30 jaar of ouder, dan kan je ook een ontheffing aanvragen. Een voorbeeld van een oldtimer is de Puch, zo’n oude brommer met een heel hoog stuur. Je mag dan 40 dagdelen per jaar met de bromfiets de staat op. Een dagdeel duurt 12 uur en zo kan je de dag in 2 delen verdelen. De ontheffing kan je online aanvragen en het aanvragen van de ontheffingen kost 25 euro per jaar.

Boete

De gemeente verwacht dat het overtreden van de regels 65 euro exclusief administratiekosten gaat bedragen. Dit is nog niet bevestigd en kan in de loop van het jaar nog veranderen.

Sloopregeling

De gemeente komt tweetaktbezitters wel tegemoet met een sloopregeling. Als je jouw brommer laat slopen, dan kan je hier 400 euro voor krijgen en als je een ooievaarspas hebt, kun je hier zelfs 750 euro voor krijgen. Het voertuig moet wel al sinds 10 oktober 2019 of eerder op jouw naam staan. Het loont dus niet om nu snel een oude tweetakt te kopen en hem te laten slopen.

Als je hem al hebt laten slopen, dan kan je alsnog subsidie ontvangen, maar alleen als de brommer na 31 januari 2020 is gesloopt. Je krijgt bij de sloop altijd een demontagebewijs en dit bewijs moet je overhandigen aan de gemeente. Daarnaast kan je de subsidie maar 1 keer ontvangen, dus je krijgt niet dubbel betaald als je twee brommers laat slopen.

Het doel van de regeling is om de burgers tegemoet te komen en ze de kans te geven om een vervangend vervoersmiddel aan te schaffen. Wij zijn beschikbaar voor alle vragen over de nieuwe milieuzone.   

Artikel 24 van het Kinderrechtenverdrag 

In artikel 24 van het Kinderrechtenverdrag (officieel: Verdrag Inzake de Rechten van het Kind) staat dat alle landen die het verdrag hebben getekend ervoor moeten zorgen dat kinderen de beste zorg krijgen die er mogelijk is in dat land. Nederland heeft dit verdrag ook getekend! 
 
In Nederland heeft dus elk kind het recht om naar de dokter te gaan als hij of zij ziek is. Nederland moet zijn uiterste best doen dat dit ook echt gebeurt. Daarom zijn er in Nederland speciale kinderziekenhuizen waar dokters zijn die alles weten van het genezen van kinderziektes! 
 
Ook moet Nederland er alles aan doen om ziektes te voorkomen. Er moet gezorgd worden voor schoon drinkwater, goede voeding en dat er zo min mogelijk milieuverontreiniging is.  
 
Omdat het in arme landen moeilijker is om goede zorg te regelen voor kinderen, moet Nederland deze landen zo veel mogelijk helpen. Op deze manier kunnen er zoveel mogelijk kinderen op de hele wereld rekenen op goede gezondheidszorg!  

 
 

Moet je van de school de webcam aanzetten bij online lessen?

Tijdens de coronacrisis is het niet meer mogelijk om de school zelf te
bezoeken en bieden scholen online les aan. Opeens kan de hele klas in je
huis kijken. Is hier dan sprake van een schending van jouw privacy?

In de Leerplichtwet staat dat leerlingen de school moeten bezoeken. Voor
deze regel is in bijzondere gevallen, zoals de coronacrisis, een
uitzondering gemaakt. Leerlingen mogen nu niet meer naar school toe, maar zijn nog wel verplicht
om lessen te volgen. Er zijn flink wat verschillen in de uitvoering
hiervan. De ene school zal bijvoorbeeld alleen van de leerlingen vragen om
schoolwerk in te leveren, terwijl de andere school via de webcam lesgeeft.
Er zijn niet echt regels over hoe de school dit moet aanpakken en daarom
hebben scholen de vrijheid om zelf te bedenken hoe ze dit doen. Dit heet
de pedagogische vrijheid van de school.

Of het gebruiken van een webcam verplicht kan worden door school, hangt af
van of dit voor die bepaalde les een redelijke opdracht is. Bijvoorbeeld als een leerling getoetst moet worden op gespreksvoering,
zoals een mondeling Engels, dan moet de docent wel kunnen zien of de
leerling de oefening goed uitvoert en kan het gebruik van de webcam
verplicht worden gesteld. Is het gebruik van de webcam niet noodzakelijk, dan zou de webcam in
principe niet aan hoeven en zou het gebruik van alleen de microfoon genoeg
moeten zijn om de aanwezigheid van de leerling vast te stellen. Het is
goed te begrijpen dat mensen het niet fijn vinden als de hele klas in je
huis kan kijken en daarom heb je ook recht op privacy.

Als je het oneens bent met school over het gebruik van de webcam, dan kan
je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming op jouw school,
ook wel de FG genoemd en je klacht bespreken. Dit is iemand die voor de
school werkt en kijkt of de school zich aan de regels houdt en niet de
privacy van leerlingen schendt. Elke school heeft een FG, want scholen
zijn verplicht zo iemand aan te stellen.

Heb je via de webcam les en heb je het gevoel dat jouw privacy geschonden
wordt, neem dan contact met ons op. Wij kijken samen met jou wat je er aan
kunt doen.

Kan je een achternaam veranderen?

 

Het antwoord is simpel: ja dat kan! Bijvoorbeeld wanneer de naam onfatsoenlijk is, je ouders gescheiden zijn of wanneer je veel psychische hinder ondervindt van je achternaam.

 

Het veranderen van je achternaam is best wel moeilijk, hier zijn regels voor. Wanneer je niet aan de regels voldoet, kun je je achternaam niet veranderen. Tot je achttiende kan je niet zelf verzoeken om je achternaam te veranderen. Dat moet degene doen die gezag over jou heeft, bijvoorbeeld je ouders. Als je volwassen bent, kan je zelf een verzoek doen om je achternaam te veranderen. Dit moet je doen bij Justis. Dat is de organisatie die hierover mag beslissen namens de minister van Rechtsbescherming.

Het veranderen van je achternaam kost wel wat: namelijk 835,- euro. Als je aanvraag wordt afgewezen of als je van gedachten verandert, krijg je je geld niet terug.

 

Als je vragen hebt over jouw recht op het veranderen van je achternaam kan je gratis terecht bij de Jongerenrechtswinkel. Je kunt ons bereiken via whatsapp: 06 - 5555 1 444, mail: [email protected] of telefoon: 070 - 204 204 2.

Artikel 30 Kinderrechtenverdrag

Iedereen in Nederland heeft recht op zijn of haar eigen cultuur. Dus als jij of je ouders uit bijvoorbeeld Azië of Afrika komen heb je recht om thuis je eigen taal te spreken, geloof te belijden en feestdagen te vieren. Deze kinderen mogen in Nederland niet anders behandeld worden omdat ze er anders uitzien of een ander geloof hebben. Ook in artikel 1 van de grondwet staat dat iedereen gelijk is en dat discrimineren op alle vlakken verboden is. Er staat letterlijk dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.

Zo bestaat er zelfs de Algemene wet gelijke behandeling. Daarin staat dat werkgevers, scholen, ziekenhuizen, winkeliers, restaurants, verzekeraars en eigenlijk iedereen die namens beroep of bedrijf handelt, niet mag discrimineren. Kortom, in Nederland is het vrij goed in de wet opgenomen. Voor minderjarigen wereldwijd staat het geregeld in artikel 30 van het Kinderrechtenverdrag.

Sociale fondsen

Niemand vindt het leuk als kinderen niet bij een sportvereniging kunnen omdat de ouders hiervoor te weinig geld hebben. Daarom is er in het Kinderrechtenverdrag geschreven dat de Nederlandse overheid verplicht is om kinderen te helpen waarvan de ouders niet of weinig geld hebben. De Stichting Leergeld regelt dit in Den Haag. De hulp kan bestaan uit betaling van de contributie van de sportclub of sportkleding. Of een computer om je huiswerk op te maken. Maar ook het organiseren van bijvoorbeeld een straatvoetbaltoernooi.